T4, 10 / 2020 4:54 chiều | mylinhpy

Tên công ty luôn gắn liền với tất cả các hoạt động của công ty, là một thành phần rất quan trọng. Tuy nhiên có nhiều trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi tên của doanh nghiệp. Vậy thủ tục này như thế nào? Hãy cùng Tư vấn Blue tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II- 1, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Quyết định của chủ sơ hữu đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký kinh doanh và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đó trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty tự mình làm thủ tục.

Lưu ý:

 • Quyết định, và biên bản phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Ví dụ: Trong điều lệ, Tên doanh nghiệp được quy định tài Điều 1, thì phải ghi rõ “Sửa đổi Điều 1 Điều lệ công ty về Tên doanh nghiệp.”
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp.

Tên của doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký.

 • Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Việc thay đổi tên công ty làm thay đổi nội dung con dấu, do đó doanh nghiệp cần tiến hành làm lại con dấu.

2. Trình tự thực hiện

Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

a. Nộp hồ sơ:

Có hai cách để nộp hồ sơ: một là đến nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh, hai là nộp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b. Nhận kết quả

Trường hợp nộp trực tiếp

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nộp lệ phí và nhận kết quả xử lý.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp hồ sơ được chấp thuận thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp mới lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp nộp qua mạng điện tử

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả xử lý qua email đã đăng ký.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp, hồ sơ hợp lệ, quý vị sẽ nhận được Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ. Trong vòng 30 ngày, người nộp hồ sơ phải mang bản giấy, kèm theo giấy biên nhận, Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí và nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

3. Dịch vụ thay đổi tên công ty tại Tư vấn Blue

Quý công ty chỉ cần cung cấp cho Tư vấn Blue thông tin, còn lại các thủ tục chúng tôi sẽ thay quý doanh nghiệp thực hiện.

Các thông tin cần cung cấp như sau:

 • Mã số thuế của doanh nghiệp
 • Tên công ty muốn thay đổi

Còn lại chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục sau:

 • Soạn thảo hồ sơ
 • Thực hiện các thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh
 • Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ;
 • Lấy kết quả và trả kết quả cho khách hàng;

Sau khi soạn xong hồ sơ, nhân viên của chúng tôi sẽ đến địa chỉ của quý vị để ký hồ sơ và thực hiện thủ tục.

Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, Tư vấn Blue tiến hành khắc dấu và nộp thông báo thay đổi mẫu dấu cho Doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Yên. Đồng thời Tư vấn Blue cũng sẽ hướng dẫn và tư vấn các vấn đề khác liên quan khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trên đây là thủ tục thay đổi tên công ty. Nếu bạn có vấn đề gì còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi Tư vấn Blue để được tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục