T3, 10 / 2020 4:49 chiều | mylinhpy

Thủ tục giảm vốn là một thủ tục tương đối phức tạp, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục này. Vậy thủ tục để giảm vốn điều lệ như thế nào, bài viết sau đây sẽ giúp quý vị rõ hơn về thủ tục này.

1.Các trường hợp được giảm vốn điều lệ công ty TNHH
 • Giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty
 • Giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty
 • Giảm vốn do có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty.

2. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ giảm vốn điều lệ cần những thành phần như sau:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty;
 • Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn.

Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn,

Trong trường hợp việc giảm vốn điều lệ dẫn tới công ty chỉ còn (01) một thành viên thì công ty phải đồng thời thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty sau thay đổi;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính;

3. Nộp hồ sơ và lấy kết quả

Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh nộp trực tiếp hồ sơ ở Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua mạng điện tử trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ theo 02 cách:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thành phố nơi Chi nhánh công ty đặt trụ sở.

Nộp hồ sơ qua mạng điện tử sẽ được miễn 100% lệ phí đăng ký, quý vị có thể tham khảo thủ tục tại Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Tiếp nhận kết quả

Trường hợp nộp trực tiếp

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nộp lệ phí và nhận kết quả xử lý.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp hồ sơ được chấp thuận thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp mới lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp nộp qua mạng điện tử

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả xử lý qua email đã đăng ký.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp, hồ sơ hợp lệ, quý vị sẽ nhận được Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ. Trong vòng 30 ngày, người nộp hồ sơ phải mang bản giấy, kèm theo giấy biên nhận, Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí và nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Mọi vấn đề quý vị còn thắc mắc hoặc có nhu cầu giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục