T5, 09 / 2020 4:48 chiều | mylinhpy

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên. Chủ sở hữu công ty chỉ được chuyển đổi công ty khi đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết. Về hình thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên có thể thực hiện theo các cách sau:

 • Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần vốn góp của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác
 • Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác.
 • Hoặc là kết hợp hai phương thức trên.

1.  Chuẩn bị hồ sơ 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Điều lệ công ty phải có đầy đủ họ, tên và chữ ký của các thành viên góp vốn là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc đại diên theo ủy quyền của thành viên góp vốn là tổ chức)
 • Danh sách thành viên góp vốn (Phụ lục I-6, thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên góp vốn (một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu,…)
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển chượng vốn góp ( Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn góp) trong trường hợp chuyển đổi do chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho người khác.
 • Chứng nhận vốn góp trong trường hợp chuyển đổi do huy động vốn góp từ một hoặc một số người khác.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đó trong trường hợp không do người đại diện theo pháp luật của công ty tự mình làm thủ tục. (Vì pháp luật quy định, thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải do người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện)

2. Trình tự thực hiện

Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Nộp hồ sơ:

Có hai cách để nộp hồ sơ: một là đến nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh, hai là nộp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nhận kết quả

Trường hợp nộp trực tiếp

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nộp lệ phí và nhận kết quả xử lý.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp hồ sơ được chấp thuận thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp mới lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp nộp qua mạng điện tử

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả xử lý qua email đã đăng ký.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp, hồ sơ hợp lệ, quý vị sẽ nhận được Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ. Trong vòng 30 ngày, người nộp hồ sơ phải mang bản giấy, kèm theo giấy biên nhận, Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí và nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Trên đây là thủ tục để chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu bạn có vấn đề gì còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi Tư vấn Blue để được tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục