Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên công ty Thủ tục thay đổi tên công ty
T4, 10 / 2020 4:54 chiều
Tên công ty luôn gắn liền với tất cả các hoạt động của công ty, là một thành phần rất quan trọng. Tuy nhiên có nhiều trường hợp doanh nghiệp muốn thay[...]
Chuyển đổi Công ty TNHH sang Công ty cổ phần Chuyển đổi Công ty TNHH sang Công ty cổ phần
T4, 10 / 2020 5:11 chiều
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì Công ty cổ phần là công ty có đầy đủ quyền của một doanh nghiệp nhất mà pháp luật cho phép. Ngày càng có nhiều[...]
Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH
T3, 10 / 2020 4:49 chiều
Thủ tục giảm vốn là một thủ tục tương đối phức tạp, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục này. Vậy thủ tục để giảm vốn điều lệ[...]
zalo-icon
phone-icon