T4, 09 / 2020 5:05 chiều | mylinhpy

Chi nhánh là một bộ phận của công ty, có khả năng kinh doanh độc lập. Người đứng đầu chi nhánh do công ty mẹ bổ nhiệm và ủy quyền thực hiện các hoạt động của chi nhánh. Khi có sự thay đổi, điều động nhân sự, công ty muốn thay đổi người đứng đầu chi nhánh thì cần phải làm thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

1.Phân biệt người đứng đầu chi nhánh và người đại diện theo pháp luật của chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh có thể là người lao động trong công ty, cổ đông, thành viên trong công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đứng đầu chi nhánh không phải là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh mà chỉ đại diện theo ủy quyền thực hiện những việc trong phạm vi đã được người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền.

Người đại diện theo pháp luật của chi nhánh chính là người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ.

Trường hợp người đứng đầu chi nhánh là người đại diện theo pháp luật của công ty là trường hợp mà người đại diện theo pháp luật của công ty đồng thời làm người đứng đầu chi nhánh.

Người đại diện pháp luật sẽ đương nhiên có quyền điều phối toàn bộ các vấn đề liên quan đến công ty; bao gồm cả các chi nhánh và văn phòng đại diện.  Chi nhánh phải nằm trong sự kiểm soát của người đại diện pháp luật.

Ví dụ: Giám đốc chi nhánh của công ty ký kết các hợp đồng mà chưa được sự chấp thuận của người đại diện theo pháp luật của công ty; thì trường hợp này hợp đồng bị coi là vô hiệu.

Giám đốc chi nhánh của công ty không đương nhiên có quyền đại diện công ty; mà chỉ thực hiện quyền đại diện đó khi được sự ủy quyền của người đại diện pháp luật của công ty. Hiểu được bản chất quyền lực của Giám đốc chi nhánh; để có thể nhận thức đúng, hành động của mình có thuộc phạm vi được ủy quyền hay không. Từ đó tránh được các vụ việc không mong muốn xảy ra.

2. Thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh

Theo luật doanh nghiệp quy định, người có thẩm quyền thực hiện thủ tục này là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đứng đầu chi nhánh không thể tự mình thực hiện thủ tục nếu không được ủy quyền. Do đó, nếu được ủy quyền thì người đứng đầu chi nhánh mới có thể thực hiện thủ tục.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Khi thay đổi người đứng đầu của chi nhánh, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh (về nội dung thay đổi người đứng đầu của chi nhánh);
  • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về nội dung thay đổi người đứng đầu chi nhánh của: Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đồng thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); của Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần);
  • Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu chi nhánh mới;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;
  • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người đại diện của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ tương tự như các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ theo 02 cách:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thành phố nơi Chi nhánh công ty đặt trụ sở.

Nộp hồ sơ qua mạng điện tử sẽ được miễn 100% lệ phí đăng ký, quý vị có thể tham khảo thủ tục tại Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Bước 3: Tiếp nhận kết quả

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Mọi vướng mắc về thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn giải đáp.

Bài viết cùng chuyên mục