T2, 10 / 2020 4:51 chiều | mylinhpy

Qua bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị các ưu điểm của văn phòng đại diện và chi nhánh. Biết được các chức năng của Văn phòng đại diện, quý vị muốn thành lập Văn phòng đại diện thì hãy tham khảo qua bài viết này của chúng tôi.

1. Chức năng của Văn Phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo uỷ quyền và bảo vệ các quyền và lợi ích đó.

Văn phòng đại diện được lập ra với chức năng sau:

 • Thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc;
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới

Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng. Doanh nghiệp chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện nên việc hạch toán của văn phòng đại diện là phụ thuộc vào doanh  nghiệp.

2. Thủ tục thành lập

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện:

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II- 11, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Quyết định của chủ sở hữu/ Chủ tich công ty/Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện.
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký kinh doanh và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đó trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không tự mình làm thủ tục.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, Người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang hoặc có thể nộp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp

Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục ĐKDN nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư và nhận Giấy biên nhận

 • Trường hợp nộp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Quý vị có thể tham khảo cách thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử qua bài viết Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Bước 3. Nhận kết quả

 • Trường hợp nộp trực tiếp

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nộp lệ phí và nhận kết quả xử lý.

–   Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

–   Trường hợp hồ sơ được chấp thuận thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

 • Trường hợp nộp qua mạng điện tử

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả xử lý qua email đã đăng ký.

–   Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

–   Trường hợp, hồ sơ hợp lệ, quý vị sẽ nhận được Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ. Trong vòng 30 ngày, người nộp hồ sơ phải mang bản giấy, kèm theo giấy biên nhận, Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí và nhận Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện.

Trên đây Hướng dẫn của Tư vấn Blue để thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Tuy Hòa. Nếu bạn có vấn đề gì còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi Tư vấn Blue để được tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục