T2, 09 / 2020 4:55 chiều | mylinhpy

Việc thay đổi, bổ sung ngành nghề là một thủ tục thường xuyên xảy ra ở các doanh nghiệp. Việc thay đổi này nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty cũng như để đa dạng hóa hóa ngành nghề kinh doanh, mở rộng thị trường hoạt động, đáp ứng thị hiếu thị trường hiện nay. Bài viết sau đây, Tư vấn Blue sẽ hướng dẫn quý vị thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phú Yên.

1.Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề gồm các thành phần sau:

  • Thông báo thay đổi đội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục II- 1, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).
  • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về thay đổi, bổ sung ngành nghề.
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký kinh doanh và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đó trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không tự mình làm thủ tục.

Lưu ý:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng đăng kinh doanh.

– Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, trong trường hợp ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước, sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện kinh doanh cụ thể.
– Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định: Doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định (Ví dụ như: Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, giấy chứng nhận ký quỹ, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định,…)
– Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: Doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng). Tuy nhiên, tại thời điểm đăng ký thay đổi thì không cần phải cung cấp chứng chỉ hành nghề.

– Đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018 QĐ – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành khi bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4.

2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ như trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú yên.

Có thể nộp hồ sơ bằng 2 cách:

  • Nộp trực tiếp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Yên nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận.
  • Nộp qua mạng điện tử: Việc nộp hồ sơ qua mạng điện tử có thể nộp bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người nộp hồ sơ phải nhập đầy đủ thông tin trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tải các bản Scan các giấy tờ trong hồ sơ lên hệ thống.

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các thao tác trên thì bấm nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh. Quý vị sẽ nhận được Giấy biên nhận qua email đã đăng ký khi lập tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2. Nhận kết quả

Trường hợp nộp trực tiếp

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nộp lệ phí và nhận kết quả xử lý.

  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
  • Trường hợp hồ sơ được chấp thuận thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Trường hợp nộp qua mạng điện tử

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả xử lý qua email đã đăng ký.

  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
  • Trường hợp, hồ sơ hợp lệ, quý vị sẽ nhận được Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ. Trong vòng 30 ngày, người nộp hồ sơ phải mang bản giấy, kèm theo giấy biên nhận, Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí và nhận Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh..

Mọi vấn đề quý vị còn thắc mắc hoặc có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục