T4, 08 / 2020 5:22 chiều | mylinhpy

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH MTV) là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Đây là loại hình công ty có cơ cấu tổ chức đơn giản, do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Do đó, nếu bạn đang có một số vốn nhất định và muốn mở một công ty thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là lựa chọn hợp lý nhất.

Khác với doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH MTV có những ưu điểm sau:

 • Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân
 • Tài sản của công ty độc lập với tài sản của chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của công ty.
 • Công ty TNHH MTV có quyền phát hành trái phiếu.

Vậy thủ tục để thành lập Công ty TNHH MTV gồm những gì? Hãy cùng Tư vấn Blue tìm hiểu qua bài viết sau.

1.Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ đăng ký công ty TNHH MTV bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Mẫu Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Điều lệ công ty TNHH MTV (Điều lệ công ty phải có đầy đủ họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật);
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ chứng thực cá nhân của Chủ sở hữu (trường hợp chủ sở hữu là cá nhân), người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức:

–   Bản sao chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

–   Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viênhồ sơ phải có cả Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.

–   Bản sao hợp lệ của Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đó trong trường hợp không do người người thành lập công ty tự mình làm thủ tục. (Vì pháp luật quy định, thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải do người thành lập công ty thực hiện)

2. Nộp hồ sơ

Chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ như trên, người thành lập hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú yên.

Hiện nay có hai cách để nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp: Người thành lập hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Yên nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận.
 • Nộp qua mạng điện tử: Việc nộp hồ sơ qua mạng điện tử có thể nộp bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người nộp hồ sơ phải nhập đầy đủ thông tin trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tải các bản Scan các giấy tờ trong hồ sơ lên hệ thống.

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các thao tác trên thì bấm nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi nộp quý vị sẽ nhận được Giấy biên nhận.

3. Nhận kết quả

Trường hợp nộp trực tiếp

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nộp lệ phí và nhận kết quả xử lý.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp hồ sơ được chấp thuận thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp nộp qua mạng điện tử

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả xử lý qua email đã đăng ký.

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
 • Trường hợp, hồ sơ hợp lệ, quý vị sẽ nhận được Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ. Trong vòng 30 ngày, người nộp hồ sơ phải mang bản giấy, kèm theo giấy biên nhận, Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí và nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số tổng hợp của chúng tôi về thủ tục để thành lập Công ty TNHH MTV tại thành phố Tuy Hòa. Nếu bạn có vấn đề gì còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi Tư vấn Blue để được tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục