T2, 08 / 2020 5:24 chiều | mylinhpy

Có thể nói, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay bởi các ưu thế của loại hình này. Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, công ty có phần có đầy đủ quyền lợi nhất mà pháp luật cho phép.

Công ty cổ phần là công ty có số lượng cổ đông trong công ty tối thiểu là 03, và không giới hạn số lượng tối đa. Vốn của công ty được chia làm nhiều phần tương ứng với số vốn góp của các thành viên. Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 

Công ty cổ phần có những ưu điểm sau đây:

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần: là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên giảm mức độ rủi do cho các cổ đông.
 • Khả năng huy động vốn: Công ty có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và đưa lên sàn giao dịch chứng khoán; có thể chuyển nhượng vốn cho cổ đông trong và ngoài công ty. Số lượng cổ đông trong công ty là không giới hạn. Do đó, có thể xem công ty cổ phần là loại hình có khả năng huy động vốn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.
 • Cơ cấu vốn góp của công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do đó phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần khá là rộng.

Qua những thông tin trên có thể thấy, điều kiện tiên quyết để thành lập công ty cổ phần là phải có 03 cổ đông sáng lập. Do đó, để thành lập công ty cổ phần thì quý vị cần ít nhất 03 cổ đông cùng góp vốn để thành lập công ty.

Vậy sau khi có đủ số lượng cổ đông, thì cần phải làm những thủ tục gì để thành lập công ty cổ phần. Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiều qua bài viết sau đây.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm các thành phần sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Điều lệ công ty cổ phần (phải có đầy đủ họ, tên và chữ ký của các Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);
 • Danh sách cổ đông (Danh sách cổ đông sáng lập phải có đầy đủ chữ ký của các cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật của công ty) theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các cổ đông sáng lập;
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp làm thủ tục.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ như trên, người thành lập hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú yên.

Hiện nay có hai cách để nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp: Người thành lập hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Yên nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận.
 • Nộp qua mạng điện tử: Việc nộp hồ sơ qua mạng điện tử có thể nộp bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người nộp hồ sơ phải nhập đầy đủ thông tin trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tải các bản Scan các giấy tờ trong hồ sơ lên hệ thống.

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các thao tác trên thì bấm nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi nộp quý vị sẽ nhận được Giấy biên nhận.

Banner thành lập công ty tại Phú Yên

Bước 3: Nhận kết quả

 • Trường hợp nộp trực tiếp

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa để nộp lệ phí và nhận kết quả xử lý.

–   Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

–   Trường hợp hồ sơ được chấp thuận thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Trường hợp nộp qua mạng điện tử

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả xử lý qua email đã đăng ký.

–   Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong vòng 60 ngày, phải nộp sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Thời gian giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

–   Trường hợp, hồ sơ hợp lệ, quý vị sẽ nhận được Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ. Trong vòng 30 ngày, người nộp hồ sơ phải mang bản giấy, kèm theo giấy biên nhận, Thông báo Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí và nhận Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây Hướng dẫn của Tư vấn Blue để thành lập công ty cổ phần tại thị xã Sông Cầu. Nếu bạn có vấn đề gì còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi Tư vấn Blue để được tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục